orfeo nutrixxion

Komodita káva na celosvětových burzách

Spotřeba kávy představuje průměrně spotřebu jedné třetiny vodovodní vody v zemích Severní Ameriky a Evropy. Celosvětově se káva v letech 1998 - 2000 spotřebovala v množství 6,7 milionu tun každý rok. Předpověď říká, že do roku 2012 by se měla spotřeba kávy zvýšit na 10 milionů tun ročně.

Káva a mezinárodní obchod

Káva je nejvíce vyvážena z Brazílie, která si dlouhodobě udržuje postavení jedničky. Avšak v minulých letech se objevil další významný exportér kávy - Vietnam, který je předním producentem bobů kávy robusta. Třetím největším exportérem kávy je Indonésie. Káva robusta, s níž se obchoduje v Londýně za mnohem nižší ceny ve srovnání s kávou arabicou, která je obchodována v New Yorku, je kvůli nižším cenám upřednostňována velkými průmyslovými klienty představovanými především mnohonárodnostní zpracovatelé či producenti instatní kávy.

Káva a Fair trade

Koncept značky Fair trade, která garantuje, že pěstitelé kávy získávají předsklizňovou cenu, začala s nadací Maxe Havelaara program v Nizozemsku. V roce 2004 značka Fair trade představovala 24 222 tun kávy (v roce 2004 bylo vyprodukováno celkem 7 milionů tun kávy), v roce 2005 to už bylo 33 991 tun kávy z celosvětového množství 6,7 milionu tun, což představuje růst z 0,34 % na 0,51 % z celkově vyprodukovaného množství kávy.
Velké množství zpracovaných studií ukazuje, že káva značky Fair trade má pozitivní dopad na komunity, které pod touto značkou kávu produkují. Studie z roku 2002 zjistila, že Fair trade posílil organizace producentů kávy, zvýšil příjmy malých producentů kávy a pozitivně ovlivnil jejich kvalitu života.
Studie z roku 2003 dospěla k závěru, že káva Fair trade představuje výrazné zlepšení kvality života malých pěstitelů kávy a jejich rodin, čehož bylo dosaženo díky přístupu k úvěrům, externím rozvojovým fondům a většímu přístupu ke vzdělávání, které těmto producentům kávy umožňuje zajistit, aby jejich káva měla vyšší kvalitu. Rodiny producentů Fair trade byly též stabilnější než rodiny těch producentů, kteří se Fair trade neúčastnili. Rovněž byly zjištěny rozdíly v přístupu ke vzdělání, kdy děti producentů Fair trade měly ke vzdělání lepší přístup.
Studie z roku 2005, která se zaměřila na bolivijské producenty kávy zjistila, že certifikát Fair trade má pozitivní dopad na místní ceny kávy a přináší ekonomickou výhodnost všem producentům kávy, ať už se Fair trade účastní či nikoliv.
Svůj význam vedle produkce kávy Fair trade rovněž sehrává spotřeba kávy této značky, která spolu se spotřebou v posledních letech rostla, a národní kávové řetězce začaly kávu Fair trade nabízet ve větším měřítku.

Káva je kupována a prodávána jak společnostmi, které se zabývají jejím pražením, tak i investory a cenovými spekulanty jako obchodovatelná komodita. Kávové futures kontrakty (smlouvy, které budou zobchodovány v budoucnu) na kávu Arabica jsou obchodovány na Newyorské komoditní burze (New York Mercantile Exchange - NYMEX) pod symbolem KT s kontrakty na každoroční dodávky probíhající v měsících březen, květen, červen, září a prosinec. Některé druhy kávy arabica se obchodují prostřednictvím jiných obchodních kanálů.
Futures kontrakty na kávu robusta se obchodují na Londýnské burze a od roku 2007 též na Newyorské ICE burze.