orfeo nutrixxion

Káva a zdraví

Káva a ženská ňadra

Jako příklad rozpornosti v dopadech kávy poslouží vztah káva a ženská ňadra. Vědecké studie zjistily, že spotřeba kávy může snižovat objem ňader, na druhou stranu příjem kofeinu, který káva má, snižuje riziko rakoviny prsu.

Nemoci, které káva nepřináší

Podle všeho se zdá, že káva rovněž snižuje riziko Alzheimerovy choroby, Parkinsonovy choroby, srdečních nemocí, cukrovky typu 2, cyrhózy jater a dny. Průběžná studie z roku 2009 ukazuje, že konzumenti kávy, kteří kávu konzumují v menší míře (tedy 3 - 5 šálků kávy denně), mají nižší riziko Demence a Alzheimerovy choroby. Na druhou stranu taková konzumace kávy zvyšuje riziko tzv. gastroezofageálního refluxu, neboli pálení žáhy a nemocí, které jsou s pálením žáhy spojené. Pozitivním dopadem kávy je působení antioxidantů, které káva obsahuje. Antioxidanty z kávy zabraňují volným radikálům v poškozování buněk.

Káva a chuť k jídlu

Americký vědec Yaser Dorri přišel se zjištěním, že káva může zlepšit chuť k jídlu. Bylo zjištěno, že vůně kávy může povzbudit a občerstvit chuťové a čichové receptory. Dorri připomíná, že lidé mohou obnovit svoji chuť k jídlu po té, co její působení bylo omezeno např. v důsledku konzumace jídla, vnímáním vůně pražených kávových bobů. Tato metoda byla využita u výzkumných zvířat. V současné době dokonce některé obchody s parfémy nabízejí zákazníkům kávové boby, aby přičichnutím k nim obnovili funkci čichových receptorů a mohli tak pokračovat v kvalitním testování parfémů.
Negativní dopady, které káva přináší, jsou často dávány za vinu kofeinu, který káva obsahuje. Z výsledků některých výzkumů vyplývá, že káva s kofeinem může způsobovat tuhnutí tepenných stěn. Káva však není považována za rizikový faktor pro nemoci srdce a oběhové soustavy.

Káva a paměť

Při výzkumech bylo dále zjištěno, že by káva mohla mít vliv též na krátkodobou paměť. Pozitivně káva působí zejména tehdy, vybavujeme-li si dříve zapamatovanou informaci, která souvisí sokolnostmi situace, při které si na danou informaci chceme vzpomenout. Ovšem s krátkodobou pamětí je spojen i negativní vliv, který se může projevit zejména tehdy, chceme-li si vzpomenout na informaci, která s okolnostmi situace spojena není. Například při jízdě autem uvidíme zámek, který jsme již dříve navštívili, a vzpomeneme si na něco, co nás při prohlídce zaujalo. Tento způsob vzpomínání káva může povzbudit. Avšak vzpomenout si na totéž v situaci, která se zámkem není nijak spojena, a přesto informaci potřebujeme, může být pod vlivem kávy náročné.

Jaké zdravotní dopady tedy káva přináší, není zcela jednoznačné. Nelze říci, že káva škodí, ovšem nelze ani přesvědčivě tvrdit, že káva jednoznačně prospívá. Káva zkrátka přináší dobré věci, ale káva přináší také věci, které úplně dobré nejsou.