orfeo nutrixxion

FAKTURACE BEZ DPH NA EXPORT

Jak nakupovat bez DPH na export v EU:

1. Registrace v našem Eshopu

2. Odeslat žádost s požadavkem na fakturaci bez dph na e-mail: info@nutrixxion.cz spolu s kartičkou Osvědčení o registraci pro daň z přidané hodnoty

3. Po ověření Vašeho IČ DPH v systému VIES (ZDE) bude nastavena k Vaší registraci fakturace bez DPH

4. Fakturace bez DPH se vztahuje POUZE k schválené registraci a na budoucí objednávky

5. DPH odečteme vždy až při expedici objednávky (zákazníka informujeme Emailem o ceně bez DPH)

6. V případě platby převodem předem na účet, vyčkejte, až Vám na Email přijde Výzva k platbě bez DPH

7. Vydané faktury NELZE upravovat

8. DPH zpětně nevracíme

9. Zboží zasíláme pouze do země EU, kam byla vystavena faktura

10. Pouze pro plátce DPH

11. NELZE uplatnit při platbě Kartou online přes platební bránu.

Osvobození při dodání zboží do jiného členského státu

Směrnice o dani z přidané hodnoty členským státům Evropské unie ukládá povinnost osvobodit od daně z přidané hodnoty dodání zboží, které bylo odesláno nebo přepraveno mimo jejich území a to na území, které se nachází na území Evropské unie a to za předpokladu, že toto dodání zboží bylo uskutečněno pro jinou osobou povinnou k dani, která jedná jako taková, v jiném členském státě než ve státě zahájení odeslání nebo přepravy.

Tato zdlouhavá a složitá definice vymezení podmínky pro osvobození při dodání zboží do jiného členského státu, lze (v případě dodání zboží z České republiky) zjednodušeně shrnout, do následujících tří podmínek, které musejí být splněny kumulativně (tj. všechny podmínky musí být splněny najednou):

  • Zboží musí být dodáno osobě povinné k dani;
  • Zboží musí být přepraveno z území České republiky; a
  • Zboží musí skončit na území jiného členského státu.

Český zákon o DPH stanoví podobné podmínek těm, které ukládá směrnice o DPH s tím, že na rozdíl od směrnice o DPH ukládá povinnost, kde odběratel musí být osoba registrovaná k DPH v jiném členském státě Evropské unie. Je tedy otázkou, zda nesplnění této podmínky, tj. podmínky, kdy odběratel není osoba registrována k DPH v jiném členském státě (nicméně je osoba povinná k dani), může být základem pro zamítnutí osvobození dodání zboží do jiného členského státu ze strany českého správce daně a zda by tato argumentace vůbec obstála v případě sporu před Evropským soudním dvorem (dále jen „ESD“).

Český zákon o DPH dále stanovuje, že osvobození při dodání zboží do jiného členského státu lze prokázat písemným prohlášením odběratele nebo zmocněné třetí osoby, že zboží bylo přepraveno do jiného členského státu, nebo jinými důkazními prostředky.

Nicméně, na základě ustálené judikatury Nejvyššího správního soudu (dále jen „NSS“) a ESD je zřejmé, že pouhé splnění všech výše uvedených podmínek nezaručuje, že správce daně uzná osvobození při dodání zboží do jiného členského státu (např. v případě podezření z daňového úniku). 

Z tohoto důvodu je důležité, aby dodavatel ověřil platnost daňového identifikačního čísla (IČ DPH) a dále ověřil, že se jedná o osobu která je oprávněna s tímto údajem nakládat


© 2006 –2020 Orfeo Office s.r.o.